Ilmamäärämittaukset ja säätötyöt

Ilmanvaihdon mittauksen ja säädön tarkoituksena on saada paras hyöty ilmanvaihtolaitteista. Ilmamäärämittaus- ja säätötyöllä saadaan oikeat ilmamäärät kiinteistön eri tilojen tuloilman ja poistoilman venttiileistä.

Mittauksilla saadaan kiinteistön tulo- ja poistoilman tasapaino oikeaksi eri tilojen välillä. Oikein mitoitetut ilmamäärät ja painesuhde ovat tärkeitä myös kiinteistön rakenteiden kannalta, samalla paranee tiloissa viihtyminen ja jaksaminen.